Leverandør-info

For at sikre korrekt behandling af indkomne leverandørfakturaer, og dermed også sikre rettidig betaling,
bedes følgende retningslinier overholdt:

Overholdes ovenstående ikke forbeholder vi os ret til at returnere fakturaer.
Fakturaer, kreditnotaer og lignende bedes fremsendt elektronisk til: faktura@falk-petersen.dk

eller via almindelig post til:

Kolding Aluminium
c/o J.Falk-Petersen A/S
Kurkmarkvej 1
Grønninghoved
DK-6093 Sjølund